Mësuesit thonë jo-të që prindërit nuk ua kanë thënë kurrë fëmijëve të tyre