Festa

Festa e të rinjëve 

29 -30 Prill 2022 —-në Shkodër

Festa e paraadoleshentëve

08 Maj 2022——–në Tiranë