Katekeza

31/05/2016

Koment i shkurtër i Besojmës Apostolike

Besojma e krishterë është përmbledhja e fesë së Apostujve, ashtu siç përshkruhet në Ungjill. “Besojma”, quhet kështu nga fjala e parë “Unë besoj” dhe përmbledh dëshminë […]
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016