Artikuj Reflektime

23/02/2023

Dhjetë sjelljet kryesore të prindërve stërvitës emocionalë

Dhjetë sjelljet kryesore të prindërve stërvitës emocionalë
07/11/2022

Fëmijët kanë nevojë për rregulla, jo për ndalime

FËMIJËT KANË NEVOJË PËR RREGULLA, JO PËR NDALIME
12/10/2022

Mësuesit thonë jo-të që prindërit nuk ua kanë thënë kurrë fëmijëve të tyre

Mësuesit thonë jo-të që prindërit nuk ua kanë thënë kurrë fëmijëve të tyre
10/09/2022

Të edukojmë fëmijët në përgjegjësi

Të edukojmë fëmijët në përgjegjësi
27/03/2022

Ne nuk mund të edukojmë fëmijët nëse nuk edukojmë veten

Ne nuk mund të edukojmë fëmijët nëse nuk edukojmë veten
28/02/2022

Rëndësia e ndihmës në shtëpi

Rëndësia e ndihmës në shtëpi
06/02/2022

Fëmijët duhet të luajnë

Fëmijët duhet të luajnë
24/01/2022

Nuk duhet të kemi frikë nga zënkat në familje

Nuk duhet të kemi frikë nga zënkat në familje
08/01/2022

Shtatë rregulla të arta për edukimin e fëmijëve

Shtatë rregulla të arta për edukimin e fëmijëve