Ushtrime Shpirtërore

Post-universitaret/ Puntoret 

23-25 shkurt 2018—– predikuesi: Moter Miki

Viti I-II

2-4 mars 2018——- predikuesi: Dom Paulin

Viti II-III

9-11 mars 2018——- predikuesi: Dom Toma

Universitare

16-18 mars 2017——- predikues: Dom Domeniku