Ushtrime Shpirtërore

Viti I

11-13 mars 2022

Viti II

18-20 mars 2022

Viti III

25-27 mars 2022