Nga viti 2004 zgjerohet horizonti edhe në Tale (Lezhë) me aktivitete promocionale, katekizëm, orator dhe bashkëpunim në shkollën e zonës deri në vitin 2009, vit që shënon edhe themelimin e veprës së tretë në Shqipëri.
Tale 02Në vitin 2009 Insituti i ynë hap në Tale më në fund një vëpër të re Qendrën Laura Vikunja. Në bashkëpunim me etërit Rogacionistë dhe në ambientet e tyre fillimisht, motrat ofrojnë aktivitete të kohës së lirë, katekizëm qendër ditore për fëmijët parashkollor dhe kurse promocionale për vajzat dhe nënat e reja të zonës së Tales. Ndërkohë afër këtyre ambienteve po ndërtohet vepra e re në terrenin e Instituti në të cilën së shpejti do të inaugurohet një qendër për aktivitete promocionale për gratë dhe vajzat, oratori dhe qendra rinore, kopshti.

Nga viti 2004 kjo bashkësi vepron edhe në Tale (Lezhë) me aktivitete promocionale, katekizëm, orator dhe bashkëpunim në shkollën e zonës.

Nga 1991 e sot: Rrugë e gjatë plot me vështirësi: Inkulturimi, Boshllëku i vlerave, Mungesa e sigurive instituzionale, Varfëria materiale,   Vështirësitë  burokratike

Aktivitetet Kryesore

Kopsht 3-6 vjeç
Content

Orator
Content

Qendër rinore
Content

Kurse Promocionale
Content

Shtëpi mikpritje grupesh
Content

 

Adresa dhe nr kontaktesh
Qendra “Laura Vikunja
Tale Shën Kolli
Lezhe
e-mail: tale@fma-imr.it