Ne nuk mund të edukojmë fëmijët nëse nuk edukojmë veten