Grupet Thirrore

Leader

Marrësit:

Paraadoleshentë; klasa VIII-IX

Karakteristikat:

 • Thellësi shpirtërore dhe aftësi për leadership
 • Gatishmëri për shërbim
 • Familjaritet me jetën e kishës

Qëllimi:

Jeta si thirrje

DATAT E TAKIMEVE

 • 29-30 Tetor 2021
 • 18-19 Shkurt 2022

Ad Movi

Marrësit:

Adoleshentë të vitit I-II

Karakteristikat:

 • Thellësi shpirtërore
 • Gatishmëri për shërbim
 • Familjaritet me jetën e Kishës
 • Afektivitet i qetë dhe gjithnjë e në rritje

Qëllimi:

Të takohemi me Krishtin

DATAT E TAKIMEVE 

 • 05-06 Nëntor 2021
 • 25-26 Shkurt 2022

TxT (Të Rinjtë për të Rinjtë)

Marrësit:

Adoleshentë nga viti III e sipër.

Karakteristikat:

 • shquarje e një kërkese për thellësi shpirtërore
 • Gatishmëri për animim
 • Familjaritet me jetën e krishterë

Qëllimi:

Përkatësi kishtare sipas karizmës saleziane

DATAT E TAKIMEVE 

 • 26-27 nëntor 2021