Festa

Festa e të rinjëve 

11-12 maj 2018 —-në Shkodër

Festa e paraadoleshentëve

15 prill 2018——–në Tiranë