Te ndryshme

02/02/2020
krishti jeton

NJË ZEMËR QË ËSHTË E AFTË TË DOJË

NJË ZEMËR QË ËSHTË E AFTË TË DOJË
26/06/2019
Adhurim rinor

Adhurim – NJË HYJ QË ËSHTË DASHURI

NJË HYJ QË ËSHTË DASHURI
19/01/2017
Shqyrtim personal

Shqyrtim personal 002

Pyetje Ndihmëse për rrëmimin e ndërgjegjes dhe rrëfimin, mbi bazën e dhjetë urdhërimeve 1. Unë jam Hyji yt. Tjetër Zot te mos kesh e të mos […]
19/01/2017
Shqyrtim personal

Shqyrtim personal 001

“Shqyrtim personal” Gati në mbarë botën ungjilli predikohet. Bibla disponohet në shumë gjuhë. Në shumë pjesë të botës kisha është rritur me shpejtësi të madhe. Po […]
31/05/2016
adhurim

Adhurim i të Shenjtërueshmit Sakramend

Moment heshtjeje dhe adhurimi Lexim i fjalës së Zotit Lk, 3, 15- 16, 21-22 Populli ishte në pritje dhe të gjithë pyesnin në zemrat e veta […]