Te ndryshme

02/02/2020

NJË ZEMËR QË ËSHTË E AFTË TË DOJË

NJË ZEMËR QË ËSHTË E AFTË TË DOJË
26/06/2019

Adhurim – NJË HYJ QË ËSHTË DASHURI

NJË HYJ QË ËSHTË DASHURI
19/01/2017

Shqyrtim personal 002

Pyetje Ndihmëse për rrëmimin e ndërgjegjes dhe rrëfimin, mbi bazën e dhjetë urdhërimeve 1. Unë jam Hyji yt. Tjetër Zot te mos kesh e të mos […]
19/01/2017

Shqyrtim personal 001

“Shqyrtim personal” Gati në mbarë botën ungjilli predikohet. Bibla disponohet në shumë gjuhë. Në shumë pjesë të botës kisha është rritur me shpejtësi të madhe. Po […]
31/05/2016

Adhurim i të Shenjtërueshmit Sakramend

Moment heshtjeje dhe adhurimi Lexim i fjalës së Zotit Lk, 3, 15- 16, 21-22 Populli ishte në pritje dhe të gjithë pyesnin në zemrat e veta […]